Het bestuur neemt de dagelijkse leiding van het team op zich en vormt het gezicht van de vereniging.
Het omvat de volgende functies:

 • Voorzitter
  De voorzitter staat beter bekend als de buchou (部長), oftewel teamcaptain. Deze persoon leidt het team en is verantwoordelijk voor de keuzes die binnen het bestuur en de vereniging genomen worden alsmede voor het creëren en behouden van overzicht. De buchou opent en sluit alle officiële trainingen, spreekt bij officiële gelegenheden en optredens en verzorgt doorgaans  de workshops. Ook leidt de buchou de algemene ledenvergaderingen (ALV) van Raiden en is aanwezig bij de ALV’s van LSVJK Tanuki.
 • Secretaris
  De secretaris wordt fukubuchou (副部長), oftewel vice-captain, genoemd. De fukubuchou is de rechterhand van de buchou en neemt diens rol over wanneer de buchou afwezig is. Verder is deze persoon hoofdverantwoordelijk voor alle administratie – ledenlijst, divisielijst, notulen etc.
 • Penningmeester
  De penningmeester is hoofdverantwoordelijk voor de financiële stabiliteit van de vereniging. Beheert de kas en overziet alle inkomende en uitgaande betalingen; denk aan ledencontributie, sponsoring, zaalhuur, (kleding)bestellingen en promotiemateriaal. De penningmeester stelt de begroting op en presenteert het financieel overzicht bij de ALV’s van zowel Raiden als LSVJK Tanuki.
 • Adviseur
  De functie van Adviseur wordt vervuld door een oud-bestuurslid van Raiden. Deze persoon ondersteunt het huidige bestuur middels advies over het communicatie- en verenigingsbeleid.  Daarnaast kan de Adviseur invallen voor andere bestuursleden wanneer daar behoefte aan is.
 • Assessor
  De assessor vormt de brug tussen Raiden en LSVJK Tanuki en is passief stemgerechtigd.

Huidig bestuur

2018-2019 “Make it count”
Phoebe de Nooijer (Buchou)
Cheyenne Rizzo         (Fukubuchou)
Julia Mestrum       (Penningmeester)
Meike van den Goorbergh (Assessor)


Voorgaande bestuur

2017-2018 “Op een lijn”
Michael Paulussen (Buchou)
Iris Dijkstra          (Fukubuchou)
jacqueline homs      (Penningmeester)
Hannelieke Soppe      (Assessor)


2016-2017 “Luid & Duidelijk”
Hannah Jansen         (Buchou)
Anne Aarssen           (Fukubuchou)
Michael Paulussen      (Penningmeester)
Regillio Starke        (Adviseur)
Maarten Rutte          (Assessor)


2015-2016 “Hip & Kleerscheurvrij”
Linda van Kreij        (Buchou)
Jan Veerman            (Fukubuchou)
Sebastiaan Kamp        (Penningmeester)
Gydo Ulenreef          (Adviseur)
Hannah Jansen          (Assessor)

Raiden Bestuur 2015-2016
v.l.n.r. Jan, Gydo, Sebastiaan, Linda, Hannah


Voorgaande bestuur

2014-2015 “Lekker Strak”
Gydo Ulenreef          (Buchou)
Jos Schouwstra         (Fukubuchou)
Iris Remans            (Penningmeester)
Sabine Jacobs          (Commissaris PR)
Angelique Ardjoen      (Assessor)

Raiden Bestuur 2014-2015
v.l.n.r. Sabine, Jos, Gydo, Iris, Angelique